Van tay 3 cửa kèm theo hút muối (loại nhỏ) 2.5-inch