Thiết bị lọc nước máy đầu nguồn nhiễm Mangan, Canxi, Asen

9.500.000