Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO 500Lh

70.000.000