Hệ thống xử lý nước tinh khiết RO 1500L/h

95.000.000