Xử lý nước giếng khoan công nghiệp

Cột Composite Pentair 2162

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Việt Tiến 5000 lít/h

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết Việt Tiến 750 lítgiờ

85.000.000