Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Việt Tiến 5000 lít/h

Thiết bị đo đếm

Đồng hồ CDS