Xử lý nước giếng khoan công nghiệp

Bộ lọc nước sạch Việt Tiến 40 m3h

400.000.000

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết RO Việt Tiến 5000 lít/h

Dây truyền sản xuất nước có khoáng công nghiệp

Dây chuyền lọc nước tinh khiết Việt Tiến 750 lítgiờ

85.000.000
50.000.000